Djurförbud och hundar

Ibland kan man höra talas om personer som har ett djurförbud. Det är ett slags förbud som länsstyrelsen i det aktuella länet ålägger en person. Men vad exakt innebär förbudet?

Vad är ett djurförbud?

Ett djurförbud är en rättslig påföljd i Sverige. Om en person döms för djurplågeri, försummar tillsyn eller vård av djur eller döms för brott mot djurskyddslagen flera gånger kan djurförbud bli en påföljd. Om man får ett djurförbud kan det sitta kvar under olika lång tid.

Ett djurförbud är inget som delas ut bara för att man har ett djur som väger några gram för mycket, eller för att katten har en enstaka tova i pälsen vid veterinärbesöket. Det krävs betydligt allvarligare saker för att djurförbud ska åläggas en person.

Får man ha djur trots djurförbud?

Ibland kan det vara så att ett djurförbud bara gäller vissa djurslag. Om man har både hästar, hundar och katter kan man till exempel förbjudas att hålla hundar och katter. Ibland kan förbudet också gälla för ett visst antal djur. Man kanske kan få ha en hund men inte fler. Är det en familj som har en hund kan det vara så att en person inte får stå som ägare på hunden, men djurförbudet tillåter att någon annan äger hunden även om den finns kvar i samma familj.

Om man bryter mot djurförbudet

Om man har ett djurförbud och bryter mot det kan man straffas med böter eller rent av fängelse. Finns ett djurförbud och man måste ta hand om en hund under ett par timmar i nödfall kan det gå att göra ett undantag. Är det så att det upptäcks att man har djur trots djurförbudet, och det inte föreligger nöd kommer djuren att bli omhändertagna och omplacerade. Är djuren i alltför dåligt skick finns också risken att de avlivas.